Naše delo, vaše zadovoljstvo....
Smo na novo ustanovljeno
podjetje, z več kot
devetindvajsetletnimi
delovnimi izkušnjami.
Glavna dejavnost podjetja
so gradbena in zaključna
gradbena dela. Delujemo na
celotnem slovenskem
področju in v tujini.
Stranki se prilagodimo, ji
svetujemo, delo opravimo
hitro in kakovostno. Za vse
informacije smo vam na
voljo

Naše delo,
Vaše zadovoljstvo…
GRADBENA DELA
· Zidarska dela: izdelava stanovanjskih in poslovnih objektov od temeljev do ključa, zidanje z
opeko, z betonskimi zidaki, s kamnom in z siporeksom, zidanje dimnikov, izdelava klasičnih,
protivlažnih in strojnih ometov, vzidava, oken in vrat, rušilna dela, odvoz materiala na deponijo.
· Izolacijska dela: izdelava vertikalne in horizontalne hidroizolacije. Izoliranje zidov, streh, plošč…
· Opažerska dela: izdelava enostranskih in dvostranskih opažev, stopnic, plošč, balkonov ter
vertikalnih in horizontalnih vezi.
· Železokrivska dela: krivljenje, vezanje in polaganje vseh vrst armatur.
· Betonska dela: armirano betonska dela- betoniranje plošč in temeljev, izdelava škarp.
· Krovska dela: izdelava strešnih konstrukcij, nadstreškov, lesenih opažev, lesenih fasadnih oblog.
· Kleparska dela: montaža žlebov, odtočnih cevi, strešnih žlot in obrob, pokrivanje frčad z ravno
pločevino, montaža snegobranov in svetlobnih kupol.
· Vgradnja stavbnega in sanitarnega pohištva: vgradnja vrat, oken in polic- vzidava, obzidava
kopalniških kadi, kotličkov, dekorativnih elementov.
· Zunanja ureditev: tlakovanje, postavitev robnikov, urejanje okolice, ureditev dostopnih poti
(dvorišča, poti, vrtovi, gredice).
· Zemeljska dela: vključujejo izkopavanje in nasipavanje, priprava terena na vsa nadaljnja
gradbena dela.
· Kanalizacijska dela: izdelava meteorne in fekalne kanalizacije, drenaž in odvodnjavanje.
· Vzdrževanje in sanacija stanovanjskih, poslovnih in javnih objektov: preboji sten, izdelava
hidroizolacij in toplotnih izolacij, obnova kopalnic, oplesk sten, slikopleskarska dela
(odstranjevanje starih barv…).
· Svetovanje pred, med in po gradnji.
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
· Keramičarska in pečarska dela: polaganje vseh vrst keramike, polaganje mozaika na mrežici,
polaganje granitogreza, postavljanje lončenih peči (kaminov).
· Izdelava knauf sistemov: vključujejo izdelavo predelnih sten, stenskih oblog, stropov,
bandažiranje...
· Slikopleskarska dela: vključujejo kitanje, brušenje, oplesk sten in stropov.
· Fasaderska dela: klasični ometi, protivlažni in toplotno obložene fasade.
· Izdelava stojnih ometov: vključuje cementni, sanacijski in gips omet.
· Izdelava estrihov: vključuje izdelovanje toplotne izolacije, mikroarmiranih in armiranih estrihov.
· Izdelava strojnih in elektro inštalacij: vodovod in kanalizacija, ogrevanje in hlajenje, kotlovnice
in toplotne postaje, prezračevanje, splošna in varnostna razsvetljava, elektroenergetske
inštalacije v stavbah, sistemi javljanja požara, zaščita pred delovanjem strele.